Закључени уговори са још три удружења за област здравствене заштите

На основу решења о додели средстава по јавном конкурсу Покрајинског секретаријата за здравство, од 31. августа 2017. године,  данас су закључена још три уговора. Реч је о уговору са Асоцијацијом за унапређење здравља за пројекат „Професија сестринства у здравственом систему АПВ“, чијом реализацијом се жели унапредити професија и рад медицинских сестара и здравствених техничара.  Закључен је и уговор са Друштвом за унапређење положаја вулнерабилних друштвених група за пројекат  „Да победимо себе… ̋, који предвиђа пружање психосоцијалне подршке за особе са инвалидитетом  са територије града Панчева, а у виду психотерапијског и саветодавног рада са родитељима деце са потешкоћама у развоју у редовном образовном систему. Такође, данас је закључен и уговор са Удружењем за терапијско јахање Хипотенс за пројекат „На коњу смо јачи“, којим ће се реализовати радионице у оквиру којих ће бити представљене основе прилагођеног и терапијског јахања које се примењује код деце различитих категорија инвалидности у циљу поправљања  њихових физичких, социјалних и психолошких функција