Закључен последњи уговор са удружењем за област здравствене заштите

На основу решења о додели средстава по јавном конкурсу Покрајинског секретаријата за здравство, од 31. августа 2017. године,  данас је закључен последњи  уговор са удружењем за област здравствене заштите. Реч је о уговору са удружењем „Плаво срце 021“ за пројекат „Индивидуални пратилац детета са дијабетесом“, којим ће се оспособити потребан број едукованих лица која би неометајући редован рад васпитача додатно бринула да свако дете са дијабетесом редовно  похађа вртић, предшколску наставу.