Институту у Каменици два нова апарата за зрачну терапију

 

Набавком и инсталирањем ових најсавременијих медицинских апарата, Институт за онкологију Војводине у потпуности ће решити проблем листа чекања за све онколошке болеснике којима је овакав вид терапије неопходан.

Звршетак овог пројекта планиран је у следећих девет месеци.