Међународни дан медицинских сестара и здравствених техничара

 

Ове године, од стране Покрајинског секретаријата за здравство, основана је и Комисија за унапређење квалитета рада медицинских сестара и здравствених техничара на територији АПВ, састављена од високо образованих медицинских сестара са територије АПВ чији је задатак да сагледа структуру и потребе здравствене службе на територији АПВ и предложи мере за унапређење квалитета рада медицинских сестара, као и да прати и проучава проблеме везане за стручно усавршавање, и предложи мере за њихово превазилажење. То је први пут да је формирана једна оваква комисија.

Професионалност, добра организованост, посвећеност, знање, емпатија, свест о одговорности коју носе брига и старање за људски живот, основни су захтеви овог занимања. Медицинске сестре, спремне су да своју професију подигну на виши ниво, да пацијенте подстакну на активно учење, мотивацију и вештину очувања здравља током читавог њиховог живота.

Покрајински секретаријат за здравство, свим медицинским сестрама и здравственим техничарима у Војводини и Србији честита њихов Међународни празник – 12.мај и да са поносом носе на својим реверима бело срце, симбол који су прихватиле све сестре света, означавајући брижност, знање и хуманост који су испреплетани у деловању и духовности сестринске неге.