Министар здравља и социјалне заштите Републике Српске у посети институтима у Сремској Каменици