Обавештење

Помоћ здравственим радницима

Покрајинска влада је поводом актуелног стања и појаве вируса Covid 19 и у Србији, отворила наменски рачун за уплату новчане помоћи здравственим радницима који раде у здравственим установама на територији Аутономне покрајине Војводине. Сви они који желе да искажу висок степен друштвене одговорности ту своју намеру могу реализовати уплатом на наменски рачун – Помоћ здравственим радницима, број 840-5048741-67.

Такође, отворен је и наменски девизни рачун – Помоћ здравственим радницима, број: 840-324771-83.

Инструкција за плаћање на овај рачун је на следећем ЛИНКУ: