Од јесени цео Клинички центар Војводине на градској топлани

 

 

Објекти Клиничког центра Војводине до сада нису били на систему даљинског грејања Новосадске топлане, већ су се топлотном енергијом снабдевали из сопствене котларнице која је као основни енергент користила мазут. Због тога су прошле године у овој здравственој установи почели радови на изградњи вреловодне мреже за прикључење свих објеката Клиничког центра Војводине на ефикаснији и бржи систем грејања, а обезбеђена је и техничка могућност да се топлотном енергијом могу снабдевати и ван грејне сезоне преко система за топлу потрошну воду.

 

Ово је један од бројних пројеката у здравству који заједнички финансирају различити нивои власти, у циљу подизања квалитета пружања здравствених услуга пацијентима и услова рада запосленима.

Осим овог пројекта, Покрајинска влада наставља с инфраструктурним улагањима у обнову свих објеката највеће здравствене установе у Војводини.

У току је завршетак радова на Клиници за абдоминалну и ендокрину хирургију, Центру за судску медицину, токсикологију и молекуларну генетику, Клиници за медицинску рехабилитацију, Клиници за инфективне болести и информатичком повезивању и целокупној дигиталитзацији КЦВ-а, као и почетак радова на Клиникама за анестезију, интензивну терапију и терапију бола, Клиници за васкуларну и ендоваскуларну хиругију и Клиници за неурохиругију.