Покрајински секретаријат за здравство наставља да улаже у развој менталног здравља заједнице

Сваког 10. октобра обележава се Светски дан менталног здравља, а ове године је тим поводом у Инђији на професионалној конференцији IPA II Програма прекограничне сарадње Србија – Босна и Херцеговина под називом „Здраво старење у прекограничној области – HEAL” још једном поручено да је нужно повећање доступности основних здравствено-превентивних услуга у руралним областима прекограничног подручја.

Заменица покрајинског секретара за здравство др Оливера Иванов истакла је да је свако улагање у ментално здравље веома важно, укључујући и циљеве пројекта који је био тема конференције у Инђији, као и да је нужно одржати континуитет таквих издвајања.

„Покрајински секретаријат за здравство већ дуги низ година, подржава и финансира пројекте које се баве темом менталног здравља кроз посебне програме, од чега треба посебно истаћи вишегодишње програме који се спроводе под покровитељством Покрајинске владе и Покрајинског секретаријата за здравство, а који имају за циљ рано откривање, превенцију и унапређење менталног здравља породице и заједнице.” истакла jе др Иванов.

Покрајински секретаријат за здравство подржава реализацију пројекта „Унапређење менталног здравља породице – Подршка од самог почетка“, који реализује Институт за јавно здравље Војводине, у сарадњи са свим заводима за јавно здравље на територији северне покрајине. Уједно, финансира се и „Програм раног препознавања и смањења броја менталних поремећаја развојног доба у АПВ“, а који је настао као одговор на глобално учестало касно препознавање различитих менталних, односно, психијатријских
поремећаја развојног доба и тај програм спроводи Универзитетски клинички центар Војводине.

Управо је Универзитетски клинички центар Вовјодине недавно отворио Одсек за
ментално здравље у заједници, а који функционише у некадашњој ковид болници на Мишелуку у Новом Саду. Уз помоћ тог одсека, постиже се виши ниво квалитета затштите менталног здравља, кроз пружање услуга из домена менталног здравља, промоцију менталног здравља и превенцију менталних поремећаја.