Покрајински секретаријат за здравство успоставља нове услуге у заштити жртава сексуалног насиља

 

Крајем 2016. године, основана су прва два центра: у Зрењанину (Општа болница „Ђорђе Јоановић“) и у Новом Саду (Клиника за гинекологију и акушерство , КЦВ). Током 2017. године, основани су пилот центри у још пет градова, у Општим болницама Сомбор, Суботица, Кикинда, Сремска Митровица и Вршац.

То је простор који, поред здравствених радника, могу да користе и саветници за психо-социјалну подршку и службеници других органа у раду са жртвом (полицајац, радник Центра за социјални рад, тужилац), чиме се може избећи вишеструко испитивање жртве и омогућити да жена буде у фокусу пажње стручњака, да они иду ка њој, а не да жртва иде од једне до друге институције.

Пројектом ће се оснажити институционални систем подршке за жртве насиља, укључујући здравствени, психо-социјални и правни аспект пружања помоћи и подршке жртви, унапређење мултисекторске сарадње између здравствених установа, установа социјалне заштите, правосуђа, полиције и цивилног сектора, као и трајно стварање сигурног и безбедног окружења.

На овај начин, Покрајински секретаријат за здравство остварује кораке ка стандардизацији унапређених и успостављању нових услуга у заштити жртава сексуалног насиља.