ПОРАЗНО: Свака друга жена у Србији има искуство насиља у породици

Скупштина Србије је ове јесени усвојила Закон о спречавању насиља у породици, којим се уводе хитне мере које предвиђају исељење насилника из породичног дома, без обзира на власништво, и забрану приласка жртви, као и професионално-дисциплинску одговорност за службенике који не буду поступали у складу са законом.
По први пут, Закон предвиђа обавезну сарадњу и координацију свих органа у спречавању насиља у породици од полиције преко тужилаштва, судова и центара за социјални рад, до здравствених установа.
Новоусвојеним Законом је предвиђено да удаљавање насилника од жртве, које може да одреди полицијски службеник, траје 48 сати, а након тога, на предлог јавног тужиоца, суд може да одреди продужење хитне мере још 30 дана.
Наведена правна мера омогућава заштиту жене и почетак њеног опоравка и оснаживања у току 32 дана. Уколико дође до кршења хитне мере, закон налаже изрицање казне затвора до 60 дана у прекршајном поступку.
Покрајински секретаријат за здравство је ове године, као носилац пројекта “ЗАУСТАВИ – ЗАШТИТИ – ПОМОЗИ – Снажнији институционални одговор на родно засновано насиље у Аутономној покрајини Војводини“, у сарадњи са партнером, Центром за подршку женама из Кикинде, започео низ активности на унапређењу институционалног поступања према жртвама насиља, пре свега у области здравства, затим социјалне заштите, полиције и правосуђа, како би се на родно засновано насиље деловало интегрисаним и координираним одговором институција у Аутономној покрајини Војводини. Пројекат је финансиран од стране Повереничког фонда Уједињених нација за подршку акцијама елиминисања насиља над женама и доноси веома важне новине у препознавању, заустављању, заштити и помоћи жртвама родно- заснованог насиља од стране целокупног друштва на територији АП Војводине.
По први пут у региону у Општој болници “др Ђордје Јоановић” у Зрењанину и на Клиници за гинекологију и акушерство КЦ Војводине у Новом Саду, успоставља се рад пилот Центара за жртве сексуалног насиља. Центри за жртве сексуалног насиља пружаће здравствену, правну, психосоцијалну и саветодавно-терапијску помоћ и подршку женама, жртвама насиља. Искуства у раду пилот Центара послужиће као модел при успостављању рада осталих центара, планираних у још пет градова Војводине, до краја 2018. године.
У току трајања пројекта, обукама ће бити обухваћено више од 1800 лекара, медицинских сестара, психолога и социјалних радника, као и професионалаца из области полиције и правосуђа за боље препознавање и пружање помоћи женама и девојкама са искуством родно-заснованог, и посебно сексуалног насиља.
Очекивања од Закона и од пројекта Покрајинског секретаријата за здравство “ ЗАУСТАВИ – ЗАШТИТИ – ПОМОЗИ ” су значајна. Подршка државе жртвама насиља је неоходна, јер насиље није приватни проблем и лична ствар. Оно највише угрожава особу која трпи, а последице осети цела друштвена заједница.
Насиље никада није у тишини. Тишина је само док се о њему ћути!