Портабилни ехо апарати у Институту за кардиоваскуларне болести Војводине

Институт за кардиоваскуларне болести Војводине у сарадњи са Покрајинским секретаријатом за здравство прибавио је два нова уређаја којима ће се обезбедити релевантна дијагностичка информација, обзиром да је у кардиологији, неинвазивна-ехокардиографска дијагностика део сваког прегледа.

У питању су два портабилна ехо уређаја који имају карактеристике великих апарата којима се може повећати број потребних серијских ехо прегледа.

Ехокардиографски подаци, нумерички и описни се данас користе не само у дијагностици, него и у праћењу ефеката медикаментозне терапије и промене клиничког стања болесника у интензивним јединицама. Посебна погодност при свим ехо прегледима је ако је ехо апарат портабилан, какви су ови нови купљени за Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, јер постоји често потреба, да се преглед  уради непосредно поред болесничког кревета или у некој од интервентних сала.