Превенција као основ здравља

„У наредном временском периоду здравствени систем ће посебну пажњу посветити превентиви тј. здравственом просвећивању, јер је то један методолошки поступак којим се добија најбољи резултат. Овакви сусрети, где наши стручњаци размењују знања са колегама из иностранства, дају стратегије и смернице којим здравствени систем треба да испуни основни циљ, а то је да имамо што квалитетније и што боље лечење наших пацијената“, изјавио је доц. др Зоран Гојковић.

Наглашавајући да је превенција најважнији део тог процеса, секретар Гојковић је истакао и важност медија у процесу здравственог просвећивању грађана.

„Превенција је веома важна. Осим здравственог сектора, посебну пажњу у овом процесу морају да имају и медији. Желимо да у наредном временском периоду имамо велику експлоатацију медијског простора управо у овим темама, односно да продре до свести наших грађана колико је важна превенција као путоказ ка добром здрављу, јер здравље није све, али без здравља све је ништа“, рекао је доц. др Гојковић.

Мр Бранислава Станимиров, председница Организационог одбора четвртог Конгреса, нагласила је да је Нови Сад, после 20 година, добио могућност да организује један педијатријски конгрес и да је мултидисциплинарни приступ, када је у питању здравствена заштита наших будућих поколења, изузетно важан, с обзиром да је превенција 100 одсто здравља.