Реализација пројекта хитне медицинске помоћи

 

Дана 15. августа 2017.године, закључен је уговор између Покрајинског секретаријата за здравство и Завода за хитну медицинску помоћ Нови Сад, чији предмет је финансирање трошкова реализације пројекта „Унапређења хитног збрињавања повређених  и болесних“, обвезбеђењем медицинске опреме за адекватно збрињавање оболелих и повређених у прехоспиталној ургентној медицини и током санитетског транспорта.