Секретар Гојковић посетио Општу болницу у Сремској Митровици

Он је подсетио да је Општа болница Сремска Митровица четврта болница у Војводини, поред општих болница у Зрењанину, Сомбору и Кикинди, које имају специјализована одељења палијативне неге, и указао на њихов значај – како за оболеле, тако и за чланове њихових породица, не само у смислу здравствене потпоре, већ и психо-социјалне и духовне подршке.

Укупна вредност пројекта је 939.000 евра, од чега се 85% финансира из приступних фондова ЕУ, док је предфинансирање пројектних активности обезбеђено средствима РАВ-а у износу од 25.000.000,00 динара, а Покрајинска влада је средства у вредности од 4.000.000,00 динара, определила за суфинансирање пројекта.

Секретар Гојковић је подсетио да су на недавном конкурсу Секретаријата за Општу болницу Сремска Митровица опредељена средства у вредности од око пола милиона евра, која су намењена за набавку најсавременијег ЦТ апарата, као и компплетну реконструкцију и изградњу новог блока стерилизације, заједно са два најсавременија апарата за стерилизацију. На овај начин, биће унапређен рад ове здравствене установе, смањиће се листе чекања, побољшати дијагностика и комфор за рад запослених.