Сeкретар Гојковић на Скупштини европских регија

Као приоритетна област организације и функционисања здравства, завршена је информатизација здравственог система: имплементиран je електронски картон  и електронско повезивање свих сегмената дијагностике и специјалистичко-консултативних услуга у оквиру свих установа примарне здравствене заштите, а од јануара 2018.год омогућена је примена електронског рецепта.

У оквиру Посебних програма јавног здравља, које финансира Влада АПВ, уведен је у свим здравственим установама АПВ јавни електронски сервис за пријављивање заразних болести, као и електронски сервис за евидентирање хроничних незаразних болести, а такође се финансирају активности у склопу пронаталитетне политике.

У завршној фази је реализација пројекта „ЗАУСТАВИ-ЗАШТИТИ-ПОМОЗИ“ (2016-2019),  у којем је Покрајински секретаријат за здравство носилац активности, које имају за циљ снажнији институционални одговор на родно зановано насиље у АПВ.

На јесењем пленарном заседању Скупштине европских регија учествује више од 150 представника региона из 15 европских држава.