Формирана Радна група за израду Плана мреже здравствених установа

На састанку је, одлуком покрајинског секретара за здравство формирана радна група, која има задатак, да након анализе здравственог стања и броја старосне структуре становништва, постојећег броја, капацитета и распореда здравствених установа, степена урбанизације, развијености и саобраћајне повезаности појединих подручја, доступности здравствене заштите, потребног обима одређеног нивоа здравствене делатности, економских могућности и других чинилаца, са стручног здравственог аспекта изнесе Предлог решења Плана мреже здравствених установа.

Радну групу чине представници Института за јавно здравље Војводине, Покрајинског секретаријата за здравство, Покрајинског Фонда за здравствено осигурање и здравствених установа секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите, чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина.