ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2022.

JN-1/2022-O Редизајн и одржавање софтвера за санитарни надзор на територији Аутономне покрајине Војводине

JN-2/2022-O Услуга сачињавања и објаве стручних, здравствено васпитних и едукативних текстова у јавним гласилима-ПО ПАРТИЈАМА

JN-3/2022-O Услуге информисања јавности – промоције за пројекат “Прва мамографија” – према спецификацији услуга

JN-4/2022-O Услуге информисања јавности – промоције за “Пилот пројекат раног откривања рака плућа на територији АП Војводине”

JN-5/2022-O Услуге продукције телевизијског програма са пратећим услугама – по спецификацији

JN-6/2022-O Услуга сачињавања и објаве стручних, здравствено васпитних и едукативних текстова у јавним гласилима – у поновљеном поступку