Prijava intrahospitalne epidemije-Pančevo

Dysenterija bacilllaris per Shigella flexneri u Domu za duševno obolela lica “1. oktobar”u Starom Lecu sa predlogom protivepidemijskih mera

    U  intrahospitalnoj epidemiji u Domu za duševno obolela lica “1. oktobar” u Starom Lecu od  17.01.2012. do 30.01.2012. god. od 85 eksponiranih prijavljeno je 25 korisnika obolelih pod Dg: Dysenterija bacilllaris per Shigella flexneri.
    Od 17.01.2012. godine ordinirajući doktor zapaža pojavu proliva među korisnicima Doma  u paviljonu Ambulanta nepokretnih i u dogovoru sa epidemiologom ZZJZ šalje dva brisa rektuma za dva pacijenta, kod jednog je izolovana Shigella flexneri. Po antibiogramu je uvedena odmah antibiotska Th i uvedene su pooštrene higijenske mere. Za dva dana stiže informacija o još obolelih tako da u gore pomenutom periodu imamo sukcesivno kapljanje po  2-3 osobe dnevno sa prolivima. Uzeto je još 10 brisa rektuma i jedna koprokultura i kod još 3 je izolovana Shigella flexneri. S obzirom na tip ustanove infekcija se medju štićenicima širila kontaktnim putem. Među zaposlenima u distributivnoj kuhinji kao i sa odelenja negovateljice i sestre negiraju da imaju prolive.  Obavljen je redovni obavezni zdravstveni pregled zaposlenih, drugih  lica i kliconoša 17.i 18.01.2012. godine i kod jednog zaposlenog, vozača izolovana je Salmonela koja je i prijavljena Sanitarnoj inspekciji.
    Danas 30.01.2012. javio dr Marko Jakšić da je jedna negovateljica za vikend(28-29.01.2012.) dobila prolive – dogovor je da je pomeri sa rada i da uradi koprokulturu.
    Sazvana je komisija za Intrahospitalne bolesti na nivou Doma za duševno obolela lica “1. oktobar” u Starom Lecu u sastavu direktor ustanove, glavni tehničar ustanove, dva ordinirajuća doktora, spec. epidemiologije i spec higijene, i preduzete su sve protivepidemijske mere:
– Rano otkrivanje lečenje teških slučajeva po antibiogramu, prijavljivanje novih slučajeva,
– Dat je postupak pooštravanja svih protivepidemijskih mera:
– tri puta u smeni vršiti dezinfekciju ramova kreveta, lavaboa, slavine, toaleta, podova, zidovi do masne farbe,
– uveden je nadzor nad pranjem ruku korisnika doma pre obroka i posle toaleta, kao i zaposlenih,
–  da se u distributivnoj kuhinji sve vanredno dezinfikuje i otkuvavaju metalne posude,
–  redovna dezinfekcija kolica na kojima se vrši distribucija hrane od glavne kuhinje do distributivne kuhinje,
–  u trpezariji skinuti stolnjake i prebrisavati pre služenja obroka i posle obroka, svaki sto dezinfekcionim sredstvom
– odabrati jela koja se termički obrađuju, servirati ih dok su topla, kuvati mleko i izbaciti iz upotrebe plastične bokale za serviranje mleka
– Zaposleni da se pridržavaju u primeni svih higijenskih mera sprovođenja kao i propisanih postupaka, režima rada, oblačenja i ponašanja osoblja – opštih mera higijene ruku: da skinu lak sa noktiju, da se skrate dugi nokti negovateljica i medicinskih sestara, da se upotrebljavaju rukavice za jednokratnu upotrebu prilikom nege korisnika doma, a da se pelene najmanje tri puta dnevno menjaju,
– aseptični postupak pri upotrebi instrumenata, pribora, aparata i sredstava u dijagnostici i lečenju
– prikupljanje, ispitivanje i uklanjanje lučevina, izlučevina i uzoraka biološkog materijala na način i pod uslovima kojima se obezbeđuje zaštita od zaražavanja pacijenata, osoblja i posetilaca kao i kontaminacija sredine
– neposredan i stalni nadzor nad sprovođenjem gore navedenih  mera
 a sve sa ciljem sprečavanja daljeg širenja intrahospitalne epidemije.

    Epidemija se prati uz nastavak sprovođenja epidemiološkog nadzora kao i sprovođenje pooštrenih protivepidemijskih mera.