Preporuke

Preporuka (Institut za javno zdravlje Vojvodine)

Našim građanima, koji su boravili u državama u kojima su registrovani oboleli od gripa A (H1N1), kao i državljanima tih zemalja koji dolaze u posetu rođacima i prijateljima u našoj zemlji, preporučuje se da aktivno prate svoje zdravstveno stanje.

U slučaju iznenadne pojave visoke temperature (preko 380C) i suvog kašlja ili otežanog disanja, praćenog bolovima u mišićima i zglobovima u periodu do 7 dana nakon kontakta sa osobom koja je imala slične simptome u našoj zemlji ili po dolasku iz zemlje u kojoj su registrovani slučajevi novog gripa, obolelim osobama se savetuje da prvo kontaktiraju  telefonom svog izabaranog lekara u domu zdravlja.

Obolelim osobama se savetuje da do postavljanja dijagnoze maksimalno izbegavaju kontakte sa zdravim osobama pre nego što odu u zdravstvenu ustanovu kako bi se dogovorili oko daljeg postupka u cilju smanjenja rizika od kontakta sa drugim pacijentima.

U slučaju da u jednoj porodici oboli veći broj članova ili ukoliko se na radnom mestu registruje dve ili više osoba sa simptomima oboljenja sličnog gripu neophodno je odmah obavestiti dežurnog epidemiologa (0655518019)

Opšte mere prevencije su održavanje udaljenosti od najmanje jednog metra od bilo koje osobe koja ima simptome slične gripu, prekrivanje nosa i usta prilikom kijanja i kašljanja papirnim marmicama, koje odmah nakon upotrebe treba bezbedno odložiti, redovno pranje ruku sapunom i vodom ili brisanje vlažnim maramicama na bazi alkohola i provetravanje prostorija u kojima se boravi.