Јавни конкурс – хитне капиталне поправке у здравственим установама

Јавни конкурс
Пријава на конкурс
Одлука о поступку и критеријумима
Решење додела 1
Решење додела 2
Решење додела 3
Решење додела 4
Решење додела 5
Решење додела 6
Решење додела 7
Решење додела 8
Решење додела 9
Решење додела 10
Решење додела 11
Решење додела 12
Решење додела 13