Јавни конкурс – хитне капиталне поправке у здравственим установама 2021.

Јавни конкурс

Пријава на конкурс

Решење о додели средстава I -хитне капиталне поправке 2021

Решење о додели средстава II -хитне капиталне поправке 2021

Решење о додели средстава III -хитне капиталне поправке 2021

Решење о додели средстава IV -хитне капиталне поправке 2021

Решење о додели средстава V -хитне капиталне поправке 2021

Решење о додели средстава VI -хитне капиталне поправке 2021

Решење о додели средстава VII -хитне капиталне поправке 2021

Решење о додели средстава VIII -хитне капиталне поправке 2021

Решење о додели средстава IX -хитне капиталне поправке 2021

Решење о додели средстава X -хитне капиталне поправке 2021

Решење о додели средстава XI -хитне капиталне поправке 2021

Решење о додели средстава XII -хитне капиталне поправке 2021

Решење о додели средстава XIII – хитне капиталне поправке 2021.

Решење о додели средстава XIV – хитне капиталне поправке 2021.

Решење о додели средстава XV – хитне капиталне поправке 2021.

Решење о додели средстава XVI – хитне капиталне поправке 2021.

Решење о додели средстава XVII – хитне капиталне поправке 2021.

Решење о додели средстава XVIII – хитне капиталне поправке 2021.

Решење о додели средстава XIX – хитне капиталне поправке 2021.

Решење о додели средстава XX – хитне капиталне поправке 2021

Решење о додели средстава XXI – хитне капиталне поправке 2021