Јавни конкурс-удружења 2017

Покрајински секретаријат за здравство, у складу с Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину, чланом 13. став 1. тачка 6. Закона о здравственој заштити, и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за здравство за 2017. годину, доделиће средства за финансирање, односно обезбедиће недостајућа средства за финансирање реализације пројектата/програма које реализују хуманитарне и стручне организације, савези и удружења у области здравствене заштите у 2017. години у укупном износу од 1.000.000,00 динара.

Конкурс и документацију у вези конкурса можете преузети у менију: Документа: Конкурс – удружења 2017