Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у покрајинском секретаријату за здравство

Расписан je Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у покрајинском секретаријату за здравство, радно место за правне послове у звању млађи саветник. Садржај конкурса можете видети путем линка или у категорији Конкурси- запослење и преузети образац изјаве.

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у покрајинском секретаријату за здравство

Расписан је интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у покрајинском секретаријату за здравство, радно место санитарни инспектор у Одељењу за санитарну инспекцију Нови Сад у звању саветник. Садржај конкурса можете видети путем линка или у категорији Конкурси- запослење и преузети образац изјаве.

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за здравство

Расписан је интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за здравство, радно место за економско-финансијске послове у звању саветник. Садржај конкурса можете видети путем линка или у категорији Конкурси- запослење и преузети образац изјаве.