Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у покрајинском секретаријату за здравство

Расписан je jaвни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у покрајинском секретаријату за здравство, радно место за економско-финансијске послове у звању саветник. Садржај конкурса можете видети путем линка или у категорији Конкурси- запослење и преузети образац изјаве.