10. октобар, Светски дан менталног здравља

Светска федерација за ментално здравље (World federation for mentalhealth) ове године слави 25 година обележавања Светског дана менталног здравља, као дана када на глобалном нивоу ширимо знање, свест и залажемо се са боље ментално здравље.

Овогодишња тема Светског дана менталног здравља  је ментално здравље на радном месту, и усмерена је ка промоцији стварања услова доброг здравља на радном месту као окружењу  у коме запослени и послодавци активно доприносе радном окружењу унапређењем и заштитом здравља и развијањем позитивних аспеката посла. Ментално здравље истиче се као кључна основа здравља радног становништва.

Важност бриге о другима, односно развијање емпатије, складних, солидарних и хуманих односа међу људима представљају основу животног благостања људи у оквиру једне заједнице, те ментално здравље зато треба да промовише активности и стратегије тзв. „mental – health friendly“  радног места уз оснаживање протективних механизама, изградњу социјалних детерминанти здравља градећи мултисекторска партнерства са свим чиниоцима који учествују у томе. {nomultithumb}