„Помоћ болном човечанству“ – Русанда – 150 година постојања лечилишта

Пелоид се вади из сланог језера Русанда и након коришћења у њега враћа. Пелоид се примењује у пелоидним купкама, локалним и општим блатним паковањима електрофорезом (хидросолубилан је и има висок степен електролитичке дисоцијације). Како је алкалне реакције и потиче из језера са високим салинитетом (40-60%) и не изискује додатни период зрења, можесе непосредно и одмах примењивати у терапијским и козметичким третманима.

Русанда је данас једино активно бањско лечилиште у Банату. У Специјалној болници за рехабилитацију „Русанда“ спроводи се високо индивидуализована медицинска рехабилитација неуролошких, ортопедских, кардиоваскуларних, реуматских, кожних обољења и превенција и опоравак wellness програмима намењеним радно активном становништву.

Парк природе „Русанда“ прогласила је Покрајинска влада 2014. године и представља  прво заштићено подручје II категорије од покрајинског значаја у Србији.

Русанда располаже изузетно вредном основом за развој различитих видова одрживог туризма и погодан је полигон за научна истраживања захваљујућу постојању бањског комплекса  и Станице за истраживање биолошке разноврсности „Сибир“.