16. октобар – Светски дан хране – „Променимо будућност миграција – унапредимо безбедност хране и пољопривредни развој ̋

Светски дан хране је и прилика да се укаже на значај постизања циља одрживог развоја – без гладних до 2030. године.
Кључне поруке Светског дана хране 2017. године:
1. Неопходне су хуманитарне акције у циљу прикупљања помоћи ради решавања проблема исхране и хигијене.
2. Даље улагање у развој пољопривреде кроз иновативне политике.
3. Прилагођавање пољопривредне производње климатским променама и решавање проблема безбедности хране у климатски осетљивим подручјим.
4. Стварање услова за одрживи пољопривредни развој како би се обезбедили услови за повратак расељених лица
Поред наведеног циља, активности кампање су усмерене на информисање и стицање знања, формирање исправних ставова и понашања у вези са здрављем и правилним навикама у исхрани најшире популације, а посебно деце и омладине.