Лечење здравства: прича после 100 дана

Поводом актуелног стања у здравственом систему АП Војводине, доц. др Зоран Гојковић, покрајински секретар за здравство и директори свих установа чији је оснивач Покрајинска влада, јуче су одржали састанак анализирајући ситуацију у здравственим установама, а у циљу подизања квалитета здравствене заштите грађана.

Покрајински секретар доц. др Зоран Гојковић, истакао је да су ребалансом опредељена новчана средства из буђзета АП Војводине у износу од 65.000.000,00 динара, која ће се распоредити здравственим установама на територији Војводине, а за потребе набавке хитне медицинске опреме.

На састанку су заузети ставови о даљем раду и унапређењу квалитета пружања здравствене заштите, хигијенско-епидемиолошким мерама и смерницама за неопходна улагања у нове и поправку оштећене медицинске дијагностичке и терапеутске апарате.