Покрајински секретаријат за здравство и Управа за капитална улагања набавили Институту за КВБ Војводине у Сремској Каменици неопходну опрему

Овај проблем је био актуелан у последњих неколико година. Нови стернотоми су већ стигли у Институт и са њима су, на задовољство целог колектива, истог дана урађене прве операције. На овај начин је обезбеђено квалитетније и брже збрињавање болесника, а лекарима Института за КВБ Војводине у Сремској Каменици омогућено планирање већег броја операција до краја ове године.