Установе секундарне здравствене заштите и здравствене заштите на више нивоа у АПВ

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА – секундар на територији АПВ Aдреса WEB сајта
1. ОПШТА БОЛНИЦА „Др Радивој Симоновић“ СОМБОР www.bolnicasombor.org.rs
2. ОПШТА БОЛНИЦА „Ђорђе Јоановић“ ЗРЕЊАНИН www.bolnica.org.rs
3. ОПШТА БОЛНИЦА ВРШАЦ, Вршац obvrsac.com
4. ОПШТА БОЛНИЦА КИКИНДА, Кикинда https://obki.rs
5. ОПШТА БОЛНИЦА ПАНЧЕВО, Панчево www.bolnicapancevo.rs
6. ОПШТА БОЛНИЦА СЕНТА, Сента hospitalsenta.rs
7. ОПШТА БОЛНИЦА СРЕМСКА МИТРОВИЦА, Сремска Митровица www.obsm.rs
8. ОПШТА БОЛНИЦА СУБОТИЦА, Суботица www.bolnicasubotica.com
9. ОПШТА БОЛНИЦА ВРБАС, Врбас www.obvs.rs
10. СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ “Јунаковић“ АПАТИН www.banja-junakovic.rs
11. СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ „Др Будислав Бабић“ БЕЛА ЦРКВА www.spbbelacrkva.org
12. СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ “ Бања Кањижа“ www.banja-kanjiza.rs
13. СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ КОВИН sbpbkovin.rs
14. СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ “ Русанда“ МЕЛЕНЦИ www.banjarusanda.rs
15. СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ „Свети Врачеви“ НОВИ КНЕЖЕВАЦ www.spbnoviknezevac.rs
16. СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕУМАТСКЕ БОЛЕСТИ НОВИ САД www.sbnovisad.co.rs
17. СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА НЕУРОЛОШКА ОБОЉЕЊА И ПОСТТРАУМАТСКА СТАЊА „Др Боривоје Гњатић“ СТАРИ СЛАНКАМЕН www.bolnicaslankamen.co.rs
18. СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ „Др Славољуб Бакаловић“ ВРШАЦ www.spbvrsac.org.rs
19. СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ „Др Васа Савић“ ЗРЕЊАНИН www.plucna.co.rs
20. СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ “Термал“ ВРДНИК www.termal-vrdnik.com
21. ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СОМБОР www.zzjzsombor.org
22. ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРЕМСКА МИТРОВИЦА www.zdravlje-sm.org.rs
23. ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СУБОТИЦА zjzs.org.rs
24. ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЗРЕЊАНИН www.zastitazdravlja.rs
25. ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КИКИНДА www.zavodki.org.rs
26. ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО www.zjzpa.org.rs
27. ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ ВОЈВОДИНЕ (www.transfuzija.rs) није у функцији од 7.VII 2021.-у плану је израда новог WEB сајта
28. ЗАВОД ЗА АНТИРАБИЧНУ ЗАШТИТУ – Пастеров завод, Нови Сад www.pasterovzavod.rs