Секретар

Проф. др Зоран Гојковић

Проф. др Зоран Гојковић рођен је 1972. године у Лозници.
Основну школу, средњу медицинску и медицински факултет завршио је у Новом Саду 1996. године.
Специјализацију из ортопедске хирургије и трауматологије започео је на Клиници за ортопедску хирургију и трауматологију Клиничког центра Војводине, а специјалистички испит положио 2003. године.
Као специјалиста, начелник је оперативног одељења Клинике за ортопедску хирургију и трауматологију КЦВ.
У ортопедији се првенствено бави артропластичним процедурама.
Током каријере усавршавао се у Енглеској, Аустрији, Немачкој, Француској и Турској. Учествовао је у изради више научних радова и пројеката као аутор и коаутор.
Од 2001. године запослен је на Медицинском факултету Универзитета у Новом Саду, прво као сарадник у настави, потом као асистент, а данас је у звању професора на предмету Хирургија.
Докторирао је на Медицинском факултету Универзитета у Новом Саду из области артропластичних процедура.
Говори енглески језик.{nomultithumb}