Заменик секретара

 

У припреми

{nomultithumb}


 

Покрајински секретар може имати заменика кога бира Скупштина на мандат од четири године.
Заменик покрајинског секретара замењује покрајинског секретара и помаже покрајинском секретару у оквиру овлашћења која му он одреди.