Izveštaj Instituta za javno zdravlje Vojvodine

Centar za kontrolu i prevenciju bolesti
Br:sp
Datum: 23.02.2010.

PREDMET: Izveštaj sentinela nadzora nad oboljenjima sličnim gripu i akutnim respiratornim infekcijama na teritoriji Vojvodine za 25. nedelju nadzora u sezoni 2009/2010. godine (8.nedelja 2010. godine)

U sentinela nadzoru u sezoni 2009/2010. godine predviđeno je da učestvuje 93 doktora medicine iz 19 opština Vojvodine. U prethodnoj nedelji, u nadzoru je učestvovalo 84 lekara. Pod nadzorom je bila populacija od 89.277 stanovnika Vojvodine.

Tokom 25.nedelje  (od 16  – 22.02.2010.godine- 8.nedelja 2010. godine) u sezoni 2009/2010. godine, sentinela nadzorom nad oboljenjima sličnim gripu i akutnim respiratornim infekcijama na teritoriji Vojvodine registrovane su sledeće incidencije:

UZRAST

Oboljenja slična gripu

Akutne respiratorne infekcije

Broj slučajeva

Incidencija na 100.000 stanovnika

Broj slučajeva

Incidencija na 100.000 stanovnika

0-4 2 23,4 494 5779,8
5-14 18 119,6 532 3535,8
15-64 25 59,1 421 994,4
65+ 10 42,8 84 359,8

UKUPNO

55 61,6 1531 1714,9

Epidemiološka situacija – 8 nedelja/2010.
Na osnovu pokazatelja geografske raširenosti u Vojvodini nema dokaza o aktivnosti virusa gripa. Slučajevi oboljenja sličnih gripu su registrovani, ali nema laboratorijski potvrđenih slučajeva.
Registrovana incidencija oboljenja sličnih gripu na teritoriji Vojvodine je ispod praga srednjeg intenziteta na nivou uobičajenom za vanepidemijski period što govori o niskom intenzitetu kliničke aktivnosti virusa. Na osnovu registrovane incidencije oboljenja sličnih gripu po okruzima i po opštinama, u Vojvodini je registrovan nizak intenzitet kliničke aktivnosti u svim okruzima i opštinama pod nadzorom.
U odnosu na prethodnu nedelju u Vojvodini je registrovan porast trenda incidencije oboljenja sličnih gripu u Rumi, Staroj Pazovi, Novom Sadu, Zrenjaninu, Subotici i Kikindi. U opštinama  Inđija, Bačka Palanka, Kula, Odžaci i Bečej registrovan je stabilan trend.  Pad trenda registrovan je u 8 opština.
Uticaj  akutnih respiratornih infekcija i oboljenja sličnih gripu na usluge u primarnoj zdravstvenoj zaštiti je nizak.

Epidemiološka situacija u sezoni 2009/10
U prvih 8 nedelja nadzora intenzitet kliničke aktivnosti virusa gripa u Vojvodini je bio daleko ispod praga srednjeg intenziteta. Tokom 9. nedelje nadzora intenzitet kliničke aktivnosti virusa gripa u Vojvodini bio je blago ispod praga srednjeg intenziteta i epidemiološka situacija je ukazivala na vanepidemijski period ali sa tendencijom pogoršanja i ulaska u epidemiju. Tokom 10. i 11. nedelje nadzora intenzitet kliničke aktivnosti virusa gripa u Vojvodini bio je iznad praga visokog intenziteta. Registrovane su epidemije u kolektivima sa potvrđenim slučajevima i potvrđeni su sporadični slučajevi.  Tokom 12. i 13. nedelje nadzora intenzitet kliničke aktivnosti virusa gripa u Vojvodini je pao i nalazio se u nivou praga visokog intenziteta. U periodu od 14 – 16. nedelje epidemiiološka situacija je bila pogoršana, aktivnost virusa široko rasprostranjena, incidencija iznad praga vrlo visokog intenziteta i potvrđeni su sporadični epidemiološki međusobno nepovezani slučajevi na teritoriji više opština i porast incidencije u svim uzrasnim grupama, posebno kod školske dece.Tokom 17. nedelje registrovan je pad incidencije oboljenja sličnih gripu i poboljšanje epidemiološke situacije kao posledica prevremenog raspusta u školama i registrovanog pada specifične incidencije u uzrastu od 5-14 godina za 60-70% u odnosu na prethodne nedelje. Geografska raširenost je ponovo bila na nivou regionalne za razliku od prethodne tri nedelje kada je bila široko rasprostranjena. Tokom 18. i 19. nedelje nadzora registrovan je pad incidencije oboljenja sličnih gripu i nizak intenzitet kliničke aktivnosti virusa sa regionalnom aktivnošću i potvrđenim sporadičnim slučajevima. Registrovano je značajno poboljšanje epidemiološke situacije koja je karakteristična za period izvan epidemije. Registrovan je pad specifične incidencije u svim uzrasnim grupama, posebno u uzrastu školske dece i dece do 4 godine starosti. U periodu od 20. do 25. nedelje u Vojvodini je i registrovan nizak intenzitet kliničke aktivnosti virusa, sa povremenim potvrđenim sporadičnim slučajevima i niskom specifičnom incidencijom u svim uzrasnim grupama.

Tokom sezone prisustvo virusa gripa je  potvrđeno na teritoriji 31 opštine na kojoj živi 1.748.981 stanovnik Vojvodine odnosno 86,1% stanovništva. U sezoni u celini, a posebno tokom epidemijskog talasa u novembru i decembru 2009. godine utvrđena je široko rasprostranjena aktivnost virusa.
Procenjuje se da je od početka epidemije, u toku poslednjih 16 nedelja, obuhvaćeno oko 131.000 ljudi odnosno oko 6,4% stanovništva Vojvodine.
U Vojvodini se epidemija gripa širila u talasima na nivoima iznad epidemijskog praga koji su ublažavani primenom mera zatvaranja kolektiva. U toku je period stabilizacije epidemije.  Moguće je pogoršanje epidemiološke situacije.

Virusološka situacija –  8 nedelja/2010.
Tokom 8. nedelje, Institutu za virusologiju, vakcine i serume Torlak, Beograd, iz  dostavljenih  sentinelnih i nesentinelnih uzoraka nije potvrđen pandemijski grip.

Virusološka situacija u sezoni 2009/10.
Od početka epidemije do sada je u Vojvodini potvrđeno 140 slučajeva pandemijskog gripa od kojih su 125 iz nesentinelnih i 15 iz sentinelnih uzoraka.

 

KOORDINATOR SENTINELA NADZORA                                            NAČELNIK CENTRA
  Prof. dr Zorica Šeguljev                                                            Asist.dr.Vladimir Petrović