Р Е Ш Е Њ Е О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПO ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ОДНОСНО СУФИНАНСИРАЊЕ ХИТНИХ КАПИТАЛНИХ ПОПРАВКИ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА У 2018. ГОДИНИ

Р Е Ш Е Њ Е

О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПO ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ОДНОСНО СУФИНАНСИРАЊЕ ХИТНИХ КАПИТАЛНИХ ПОПРАВКИ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА У 2018. ГОДИНИ.

Садржај конкурса можете видети путем линка.