Domovi za lica ometena u mentalnom razvoju

 

Dom za decu i omladinu ometenu u razvoju “Veternik” Veternik, Novi Sad
– Radna jedinica za   decu i mlade  –
– Radna jedinica za odrasle  
Kninska 157, 21203 Veternik 
tel: 021/821-034,  fax: 823-518 
e-mail: veternik@eunet.rs
director: Zoran Arbutina

 


 

Dom za lica ometena u mentalnom razvoju “Otthon” Stara Moravica, Bačka Topola
Karcag 12, 24340 Stara Moravica 
tel: 024/741-005,  fax:024/741-504 
e-mail: othon@stcable.net
direktor: Bela Majlat 


 

Dom za lica ometena u mentalnom razvoju “Srce u Jabuci” Jabuka, Pančevo 
JNA 45,  26201 Jabuka  
tel: 013/310-007,  fax: 013/624-007
jabukadomsrce@minrzs.gov.rs
direktor: Milan Kisin