Специјалне болнице

Специјална болница за рехабилитацију “Јунаковић” Апатин

Пригревачка бб,  25260 Апатин

тел: 025/772-477, 025/772-577     факс: 025/772-043

e-mail: office@banja-junakovic.rs

вд. директор: др Драгана Мрђенов


Специјална болница за плућне болест”Др Будислав Бабић”Бела Црква

Милетићева 55,  26340 Бела Црква

тел: 013/852-146,    факс: 013/851-001

e-mail: sb.drbudislavbabic@mts.rs

вд. директор: др Будиша Југа


Специјална болница за рехабилитацију “Бања Кањижа”

Народни парк бб,   24420 Кањижа

тел: 024/875-163,   факс: 024/874-810

e-mail: office@banja-kanjiza.com

директор: Снежана Аџић


Специјална болница за психијатријске болести “Ковин”

Цара Лазара 253,  26220 Ковин

тел: 013/741-234   факс: 013/741-166

e-mail: sbpbk@kovin.info

вд. директор: др Јованка Петровић

Специјална болница за рехабилитацију”Русанда” Меленци

Бања Русанда бб,  23270 Меленци

тел: 023/315-04-02    факс: 023/731-075

e-mail: office@banjarusanda.rs

вд. директор: др Зорица Ћулибрк


Специјална болница за психијатријске болести”Свети Врачеви” Нови Кнежевац

Краља Петра I Карађорђевића 85,  23330 Нови Кнежевац

тел: 0230/81-152    факс: 0230/81-005

e-mail: svvraci@stcable.net

вд. директор: др Јован Миловановић


Специјална болница за реуматске болести

Футошка 68,  21000 Нови Сад

тел: 021/547-133    факс: 021/547-954

e-mail: uprava@sbreum.co.rs

вд. директор: др Негован Стојшић


Sпецијална болница за неуролошка обољења и посттрауматска стања “Др Боривоје Гњатић”

Др Боривоја Гњатића 52,  22329 Стари Сланкамен

тел: 022/2591-426    факс: 022/2591-287

e-mail: bolslank@bxy.rs

директор: Светозар Ђуришић


Специјална болница за психијатријске болести “Др Славољуб Бакаловић” Вршац

Стевана Немање 99,  26300 Вршац

тел: 013/833-225   факс: 013/833-934

e-mail: npbvrsac@gmail.com

директор: др Татјана Воскресенски


Специјална болница за плућне болести “Др Васа Савић” Зрењанин

Петефијева 4,  23000 Зрењанин

тел: 023/534-368    факс: 023/561-115

e-mail: office@plucna.co.rs

директор: Прим. др Светлана Јовановић


Специјална болница за рехабилитацију “Термал” Врдник

Карађорђева 6,  22408 Врдник

тел: 022/465-087    факс: 022/465-887

e-mail: termal@ptt.rs

вд. директор: др Тања Рајовић