Опште болнице

Општа болница “Др Радивоје Симовић” Сомбор

Војвођанска 75, 25000 Сомбор

тел: 025/467-700, 025/467-800 025/27-088,   факс: 025/27-022

e-mail: direktor@bolnicasombor.org.rs

вд. директор: др Драган Растовић


Општа болница “Ђорђе Јоановић” Зрењанин

Др Васе Савића 5, 23000 Зрењанин

тел: 023/512-204    факс: 023/564-104

e-mail: bolnicazr@ptt.rs

вд. директор: др Ивана Тешић


Општа болница Вршац

Абрашевићева бб,  26300 Вршац

тел: 013/832-555, 839-911    факс:  013/833-124

e-mail: obvrsac@eunet.rs

вд. директор: др Иван Ивановић


Општа болница Кикинда

Ђуре Јакшића бб,  23300 Кикинда

тел: 0230/422-041   факс: 0230/422-513

e-mail: bolnica@obki.rs

директор: др Мирко Стојисављевић


Општа болница Панчево

Милоша Требињца 11, 26000 Панчево

тел:013/306-400, 013/319-900   факс:  013/317-956

e-mail: opstabolnica@bolnicapancevo.rs

вд. директор: др Слободан Овука


Општа болница Сента

Карађорђева бб,  24400 Сента

тел: 024/815-111, 024/815-211, 024/811-577,   факс: 024/811-344

e-mail: office@hospitalsenta.rs

директор: др Беата Чаки


Општа болница Сремска Митровица

Стари Шор 65,  22000 Сремска Митровица

тел: 022/610-222     факс: 022/611-779

e-mail: info@obsm.rs

директорr: др Живко Врцељ


Општа болница Суботица

Изворска 2,  24000 Суботица

тел: 024/555-222    факс: 024/555-267

e-mail: suboticabolnica@gmail.com

директор: Проф. др Слободан Пушкар


Општа болница Врбас

Др Милана Чекића бб,  21204 Врбас

тел: 021/7954-560     факс: 021/798-209

e-mail: Vesna.sekretarica@gmail.com

директор: др Милан Попов