Саопштење са седнице Покрајинске владе

Како је истакнуто, Војводина је десет година била без адекватног простора у којем свакога дана на свет долазе нови животи и у којем се проводе процедуре неопходне за очување репродуктивног здравља. Очекује се да ће у првој половини 2020. године овај објекат бити у функцији.

На данашњој седници отвореној за јавност, којој је присуствовала и управа Клиничког центра Војводине, усвојена је и Информација о почетку реконструкције и доградње ламела ”Б” и ”Ц” Клиничког центра Војводине.

 

 

 

Како је истакнуто, овај пројекат је разматран на заједничким седницама Владе Србије и Покрајинске владе, а средства из треће транше кредита, који је Влада Србије потписала са Европском инвестиционом банком, налазе на рачуну Владе.

Европска инвестициона банка је потврдила да је тендерска документација исправна, чиме су се стекли услови да у наредних десетак дана буде расписана јавна набавка за избор понуђача, који ће градити блокове „Б“ и „Ц“ Клиничког центра Војводине. Очекује се да ће до краја године бити потписан уговор са изабраним понуђачем.

Упоредо са тим, управа Клиничког центра Војводине је већ издејствовала грађевинску дозволу за реконструкцију доградњу „Б“ и „Ц“ блока КЦВ, чији ће инвеститор бити Република Србија, а корисник КЦБ. Инвестициона вредност пројекта је 32,6 милиона евра. У информацији се наводи да је пројектом предвиђена изградња новог објекта површине 33.275,84м2, од чега је бруто површина медицинске намене 30.689,59м2. Спратност објекта је П+3+Пк и делом П+4, укључујући и директну топлу везу Ламеле ”Б” са Поликлиником и Интерном медицином, као и са Ламелом ”А” у којој је Ургентни центар. Укупан број кревета је 348, од чега 288 обичних кревета, 22 кревета хируршке интензивне неге, 24 кревета хирушке полуинтензивне неге и 14 кревета за јединице за трансплантацију. Пројектован број операционих сала је 16.

Покрајинска влада је данас донела решење којим се 26,5 милиона динара усмерава Институту за онкологију Војводине у Сремској Каменици за финансирање израде идејног решења и пројектно-техничке документације објекта Каменица 3 с ПЕТ центром.

Идејним решењем је предвиђена изградња објекта површине 8200 м2, чиме би се решио проблем са недовољним постељним капацитетима на Институту за онкологију. Истовремено, обезбедио би се простор за Центар за палијативно збрињавање, најтежих болесника. Додатни простор добио би и Институт за плућне болести за проширење Дневне болнице за хемиотерапију пулмолошких пацијената, док би Институт за кардиоваскуларне болести овим проширењем на првом месту добио просторне капацитете за извођење дијагностички важних процедура.