Међународна кампања „16 дана активизма против насиља над женама“

Овај центар основан је у Општој болници у Вршцу, у оквиру пројекта Покрајинског секретаријата за здравство „ЗАУСТАВИ-ЗАШТИТИ-ПОМОЗИ – Снажнији институционални одговор на родно-засновано насиље у АП Војводини“,  а подржава га Поверенички фонд Уједињених нација за подршку акцијама уклањања насиља према женама.
Најзначајнији допринос овог пројекта је оснивање седам Центара за жртве сексуалног насиља широм Војводине при здравственим установама, у којима се жене и девојке које су преживеле сексуално насиље здравствено збрињавају, а психо-социјалну и правну подршку им пружају обучене саветнице из невладиног сектора. 
Центри су смешени у шест општих болница и то у Суботици, Зрењанину, Вршцу, Кикинди, Сремској Митровици и Сомбору и у Клиничком Центру Војводине, на Клиници за гинекологију и акушерство у Новом Саду. Од почетка њиховог рада 2017. године, услуге је користило око 100 жена и девојака. Кроз овај пројекат су запослени у здравственим установама стекли огромно знање и вештине, пре свега у поступању са жртвама сексуалног насиља, у примени процедура здравственог збрињавања, документовања сексуалног насиља и психосоцијалне и правне подршке.
Нови закон, кампање за подизање свести јавности, али и спровођење пројекта „ЗАУСТАВИ – ЗАШТИТИ – ПОМОЗИ“ допринели су  унапређењу одговора свих надлежних институција у превенцији и сузбијању сексуалног насиља у Војводини.