Epidemiološka situacija mumpsa

     U 2012. godini u Vojvodini je registrovano 75 obolelih od mumpsa, od kojih je 28 importovano. Najveći broj obolelih je u Gradu Novom Sadu (62 obolelih) a pojedinačni slučajevi su registrovani i u drugim opštinama Južnobačkog okruga (3 bolesnika)  kao i u drugim okruzima Vojvodine (10 bolesnika). Klinička slika obolelih je karakteristična za ovo oboljenje (otok jedne ili obe parotidne žljezde i povišena telesna temperatura). Do sada su hospitalizovana 4 bolesnika.
    Tri četvrtine  obolelih pripadaju dobnoj grupi od 20-29 godina (56 bolesnika).  Zbog toga za većinu obolelih nema podataka da li su vakcinisani protiv mumpsa. Za 16 bolesnika su dobijeni podaci da su primili jednu (5 bolesnika) ili dve doze (11 bolesnika) vakcine.
    Vakcinacija protiv mumpsa je uvedena u program obaveznih vakcinacija u našoj zemlji 1986. godine. Prvo je korišćena morbili-mumps vakcina a od 1993. godine se koristi morbili-mumps-rubeola vakcina. Od 1996. godine ova vakcina se daje u dve doze, prvo u uzrastu od 12 meseci i 12 godina a od 2006. godine, druga doza vakcine je pomerena na predškolski uzrast.
    U prevakcinalnom periodu ovo oboljenje se u Vojvodini održavalo endemoepidemijski i predstavljalo je jednu od najčešćih dečjih zaraznih bolesti. Uvođenjem vakcinacije došlo je do značajnog pada incidencije ovog oboljenja ali se  i dalje povremeno registruju epidemije. 
    Epidemije mumpsa u kojima oboljevaju adolescenti i odrasli kao i vakcinisana lica, zabeležene su u mnogim  razvijenim zemljama. Obolevanje vakcinisanih objašnjava se neuspehom vakcinacije (lica koja nisu stvorila imunitet na vakcinu ili je on vremenom opao) ili genotipskom nepodudarnošću između vakcinalnog soja virusa mumpsa i sojeva divljeg virusa koji cirkulišu u populaciji. 
    Institut za javno zdravlje Vojvodine kontinuirano informiše zdravstvenu službu o epidemiološkoj situaciji mumpsa u Pokrajini, u saradnji sa okružnim epidemiolozima se sprovodi epidemiološko ispitivanje obolelih a nadležna zdravstvena služba sprovodi  reviziju vakcinalnih kartona i nadohnadu propuštenih imunizacija za decu uzrasta od 12 meseci do 14 godina, koja prema važećim zakonskim propisima podležu obaveznoj imunizaciji MMR vakcinom.