Izveštaj za januar 2012

Izveštaj o radu sanitarne inspekcije
br. 1/2012

U toku meseca januara sanitarni inspektori odeljenja za sanitarnu inspekciju, izvršili su 1486 inspekcijskih pregleda objekata pod sanitarnim nadzorom, od čega:
• 1105 redovnih pregleda,
• 256 kontrolnih pregleda,
• 125 vanrednih pregleda.
Doneto je:
• 110 rešenje o otklanjanju nedostataka,
• 19 rešenja o zabrani korišćenja objekata,
• 2 rešenja o zabrani prometa,
• 250 rešenja o zabrani rada lica.
Izrečeno je 25 mandatnih kazni.
Podeto 46 prijava za prekršaj.
Podeto 0 prijava za privredni prestup.
Podeto 0 prijava za krivično delo.
Uzorkovano je 29 briseva ruku zaposlenog osoblja, od čega je 1 neispravnih uzoraka.
Uzorkovano je 113 brisa radnih površina, pribora i alata, od čega je 13 neispravno.
Izdato je 8 saglasnosti na idejni projekat i 11 sanitarnih saglasnosti za korišćenje izgrađenog objekta.
Podneto je 2 žalbe na rešenje sanitarnog inspektora.
Uzorkovano je 415 uzorka vode za piće i 31 predmeta opšte upotrebe za sistematsku kontrolu (monitoring).
U toku meseca izvršena je kontrola prijavljivanja zaraznih bolesti u 18 objekata, kontrola imunizacije u 19 objekata, kontrola rada komisije za zaštitu od bolničkih infekcija u 4 zdravstvenih ustanova i nadzora nad dezinfekcijom, dezinsekcijom i deratizacijom u 376 objekata.
Doneto je 7 saglasnosti za iskopavanje i prenos posmrtnih ostataka umrlih lica.
Izvršena je kontrola 3283 lica pod sanitarnim nadzorom.

  Načelnik odeljenja
    
  Dr Rajko Bulatović